utorok 30. júla 2013

3.  Čo je poštové tajomstvo?  

     Poštové tajomstvo  v sebe zahŕňa listové tajomstvo (napr. obsah korešpondencie a obsah ostatných poštových zásielok) a informácie a údaje o poštových zásielkach (napr. informácie o adresátoch, odosielateľoch, počtoch dodávaných a podávaných zásielok a i.). Pri porušení poštového tajomstva (vrátane listového zaručeného aj Ústavou SR) zo strany zamestnancov poštových podnikov ide o trestný čin podľa §196, §197 a § 264 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 
(§ 8 zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára