štvrtok 11. júla 2013

Slovenská pošta prináša novinky v ePodacom hárku

Zákazníci využívajú možnosť podaja svojich zásielok prostredníctvom ePodacie hárku (ePH) už viac ako rok. Slovenská pošta, a.s., na základe požiadaviek svojich klientov, doterajších skúseností s využívaním danej služby a úsilím, aby produkty spoločnosti zodpovedali požiadavkám modernej doby, inovovala aplikáciu ePH.


Nová aplikácia prináša viaceré benefity

Adresný manažment - automatické dopĺňanie adresných údajov podľa ulice adresáta (aplikácia po výbere ulice automaticky doplní obec a PSČ).

Kontakty - automatické ukladanie adresátov zásielok do kontaktov, ktoré je možné podľa potreby upravovať.

Sledovanie zásielok (Track & Trace) - možnosť sledovania zásielok priamo v aplikácií, kde sa po rozkliknutí konkrétnej zásielky zobrazí prehľad pohybu zásielky (dátum podania, dátum doručenia, dátum vrátenia zásielky a pod.) Zásielky je tiež možné zobrazovať podľa jednotlivých stavov (podaná, v preprave, oznámená, doručená...) alebo podľa dátumu podania.

Koncepty rozpracovaných hárkov - možnosť uloženia rozpracovaných hárkov na neskoršie použitie. Rozpracovaný hárok sa uloží do časti „Koncepty". Celý hárok je možné upravovať v Konceptoch aj viackrát až do okamihu odoslania.

Adresné štítky - nový dizajn adresných štítkov už aj do cudziny. Pri zásielkach do cudziny ostávajú v platnosti všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo zasielacích podmienok medzinárodného styku (napr. vypĺňanie balíkových sprievodiek...). Adresné štítky sú dostupné priamo v aplikácii ePodací hárok. Zásielky vnútroštátneho styku opatrené adresnými štítkami už obsahujú aj podacie číslo zásielky.

Potvrdenie o podaji zásielok podpísané elektronickým podpisom priamo v aplikácii - možnosť stiahnutia potvrdenky vo formáte PDF podpísané elektronickým podpisom priamo v aplikácii už v deň podaja zásielok (pozn.: SP už potvrdenky nebude zasielať e-mailom).

Slovenská pošta svojich zákazníkov o novinkách v aplikácii ePodací hárok informovala v predstihu prostredníctvom Direct mailov, ktoré boli zaslané na e-mailové kontá klientov a prostredníctvom brožúr ePH, umiestnených na poštách. Pre zákazníkov je k dispozícii aj webová stránka www.posta.sk a špeciálne kontaktné číslo 18666, kde sa dozvedia bližšie informácie súvisiace s ePH. Slovenská pošta sa usiluje novým modernejším ePH prispieť k zvýšeniu spokojnosti súčasných používateľov. Zároveň verí, že jeho výhody presvedčia aj ďalších zákazníkov, aby podávali svoje zásielky elektronicky.


Zdroj: www.posta.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára