streda 17. júla 2013

TOP 20 Najčastejšie hľadané vzory zmlúv

 • 1. Vzor zmluvy: Odvolanie proti uzneseniu
 • 2. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou
 • 3. Vzor zmluvy: Návrh na rozvod manželstva dohodou
 • 4. Zmluva o prenájme nehnuteľnosti
 • 5. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • 6. Ako spísať žalobu? - vzor zmluvy
 • 7. Zmluva o vzájomnej spolupráci
 • 8. Zmluva o darovaní veci bez nároku na odplatu
 • 9. Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela
 • 10. Kúpna zmluva: vzor
 • 11. Splnomocnenie - plná moc, zastúpenie
 • 12. Zmluva o dielo
 • 13. Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy
 • 14. Zmluva o zriadení vecného bremena
 • 15. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 16. Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k dieťaťu
 • 17. Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní
 • 18. Budúca kúpna zmluva
 • 19. Udelenie generálnej plnej moci
 • 20. Sprostredkovateľská zmluva

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára